טבעות נישואין מרובעות

טבעות מרובעות הן טבעות מיוחדות ואף מומלצות לפי תורת הקבלה, לחיזוק החיבור האנרגטי בין בני הזוג.

הטבעת מרובעת בחלקה החיצוני ומלאה ועגולה בחלקה הפנימי, ללא הלחמות וללא חיבורים.