top of page

טבעות נישואין מרובעות

טבעות מרובעות הן טבעות מיוחדות ואף מומלצות לפי תורת הקבלה, לחיזוק החיבור האנרגטי בין בני הזוג.

הטבעת מרובעת בחלקה החיצוני ומלאה ועגולה בחלקה הפנימי, ללא הלחמות וללא חיבורים.

bottom of page