top of page

"בכל אדם טמונה יצירתיות פנימית שהיא כמו טביעת אצבע"

אחת לשנה, בסיום הקורס, אנו עורכים יום פתוח חגיגי, במהלכו מציגים כל התלמידים, מתחילים ומתקדמים, את העבודות הרבות שיצרו במהלך שנת הלימודים.

אני מזמינה גם אותך לבוא ולהתרשם משיעור ניסיון חינם, במהלכו נבנה עבורך תכנית אישית, עם אפשרות ללימודי בוקר או ערב לנוחיותך. 

להתראות !

יעל אסל

ללמוד צורפות? כל אחד יכול!

אני מאמינה כי בכל אדם טמונה יצירתיות פנימית, שהיא כמו טביעת אצבע.

לפני 25 שנה, כשהתחלתי ללמד עיצוב וצורפות, עשיתי זאת מתוך החלטה שאני רוצה לשתף ולהעביר הלאה את כל הידע והאהבה שלי ליצירה, לעיצוב ולצורפות. 

שיטת הלימוד הייחודית שלי, דרכה עברו כבר מעל 1,000 (!!) תלמידים, מאפשרת לימוד בקצב אישי, תוך שימת דגש על טיפוח הכישרון הטבעי והסיגנון הייחודי שלך, בנוסף לשימוש נכון בטכניקות, בחומרים ובכלים השונים, המאפשרים הפיכת רעיון לתכשיט. 

בית הספר ללימודי צורפות - יעל אסל
בית הספר ללימודי צורפות - יעל אסל
בית הספר ללימודי צורפות - יעל אסל
בית הספר ללימודי צורפות - יעל אסל
בית הספר ללימודי צורפות - יעל אסל
בית הספר ללימודי צורפות - יעל אסל
בית הספר ללימודי צורפות - יעל אסל
בית הספר ללימודי צורפות - יעל אסל
בית הספר ללימודי צורפות - יעל אסל
בית הספר ללימודי צורפות - יעל אסל
בית הספר ללימודי צורפות - יעל אסל
בית הספר ללימודי צורפות - יעל אסל
בית הספר ללימודי צורפות - יעל אסל
בית הספר ללימודי צורפות - יעל אסל
בית הספר ללימודי צורפות - יעל אסל
בית הספר ללימודי צורפות - יעל אסל
bottom of page