top of page

תכשיטי קבלה

הזדמנות נוספת להעצמה - תכשיטי הקבלה שאני יוצרת, מבוססים על צירופי אותיות מתוך ע"ב שמות וסמלים בהשראת תורת הקבלה. התכשיטים משלבים יופי, חוכמה עתיקה ומעניקים עוצמה ומיקוד

bottom of page